Про мене

Тесля Юрій Миколайович
Доктор технічних наук, професор.
Сертифікований проектний менеджер рівня «А» (IPMA).
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009р.)
Відзначений державною нагородою, медаллю «За працю та звитягу» (2004р.)
Автор теорії несилової взаємодії.

Біографія
Наукові досягнення


Народився 7 січня 1958 року в селі Мошни Черкаського району,Черкаської області в родині робітників. Навчався в Мошнівській середній школі, де проявив себе здібним учнем, особливо в точних науках. Брав участь  та став переможцем та призером шкільних районних та обласних олімпіад з фізики.

З 1975 року навчався в Київському інженерно-будівельному інституті за спеціальністю «Автоматизовані системи управління», який закінчив з відзнакою у 1980 році. З 1-го курсу навчання увійшов у групу молодих вчених, під керівництвом доцента кафедри АСУ Сергія Дмитровича Бушуєва. Група займалася розробкою автоматизованої системи управління КІБІ. У 1977році брав участь у Всесоюзній студентській конференції в м.Рига. Через два роки став переможцем Республіканської і Всесоюзної олімпіад з програмування (АСУ) серед студентів всіх вищих навчальних закладів. Як переможець цих олімпіад, отримав дипломи, грамоти, подарунковий набір «Енциклопедії кібернетики», які були підписані директором інституту кібернетики НАН України, академіком В. М. Глушковим.                                                           

Закінчивши КІБІ, працював інженером в обчислювальному центрі Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту (нині ЧДТУ — Черкаський державний технологічний університет). У 1982 році в збірнику «Програмоване навчання» опублікував свою першу наукову працю. У 1983 році Ю.М.Теслю запросили на роботу в управління будівництвом Південно-Української АЕС (ПУ АЕС). Місто Южноукраїнськ, Миколаївської області. Тут він працював на посадах старшого інженера, керівника групи розробки (1983-1984), заступника начальника відділу АСУ (1984-1987), начальника відділу АСУ (1987-1988), головного спеціаліста ПУ АЕС по АСУ (1988-1989). Був ініціатором створення у 1989 році в управлінні будівництвом Південно-Української АЕС центру інженерної підготовки будівництва, в якому й працював головним інженером та начальником АСУ з 1989 по 1992 рік. Начальник АСУ (1990-1992), науковий керівник АСУ (1992). І весь цей час керував проектом створення і впровадженням автоматизованої системи управління будівництвом Південно-Українського енергокомплексу. В рамках цього проекту була створена перша в СРСР система природно мовного доступу до баз даних будівництва енергокомплексів. Система дозволяла непрофесійним користувачам на природній мові отримувати від ЕОМ необхідну для будівництва інформацію. Ця система базувалась на отриманій в результаті багатьох експериментів моделі інформаційної (несилової) взаємодії.  У 1989 році по матеріалам цього проекту захистив кандидатську дисертацію «Мобільні засоби ведення баз даних і знань в АСУ будівництва енергокомплексів». В1991 році розроблена під його керівництвом автоматизована система була прийнята як типова для всіх атомних електростанцій Радянського Союзу.

У 1992 повернувся в м. Черкаси, в інженерно-технологічний інститут на посаду старшого викладача кафедри обчислювальної техніки. Протягом 1993-2003 років працював на посадах доцента, професора, завідувача кафедри управління проектами та інформатики. Був вченим секретарем Вченої ради університету. У 1994-1995 році Ю.М.Тесля пройшов навчання в Інституті Економічного Розвитку (США) за програмою Світового банку підготовки фахівців для України з методології управління проектами (Project Management).

У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи, методи та засоби матричних інформаційних технологій управління будівництвом складних енергетичних об’єктів».

У 2003 році Юрій Миколайович повернувся до Київського національного університету будівництва і архітектури, де працював на посадах професора кафедри інформаційних технологій та професора кафедри управління проектами. В 2004 році був запрошений в Державну податкову адміністрацію України для координації проекту підвищення ефективності адміністрування податку на додану вартість. У 2005 році був обраний проректором з науково-методичної роботи та інформатизації і завідувачем кафедрою інтелектуальних і інформаційних систем Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Менше, ніж за рік, була розроблена та впроваджена інформаційна система управління навчальним навантаженням.

З 2006 року Ю. М. Тесля знову в Києві — в своєму рідному Київському національному університеті будівництва і архітектури. Створив Школу Професора Теслі (ШПТ). Паралельно успішно керує створенням систем управління проектами в компаніях «Карбон», ICD Investments, EASTONE (бізнес «Нерухомість»). У травні 2007 року отримав сертифікат Міжнародної Асоціації Управління Проектами найвищого рівня — «А».

Наукові досягнення

Професор Тесля Ю.М. є автором понад 200 наукових праць, підготував двох докторів наук і більше двадцяти кандидатів наук.

В 2004 році Тесля Ю.М. був відзначений державною нагородою України медаллю “За працю та звитягу”.

А в 2009 році отримав звання Лауреата Державної премії України в  галузі науки і техніки.

Більше тридцяти років працював над створенням цифрової моделі Всесвіту, в основі якої були б інформаційні (несилові) взаємодії і яка була б адекватна законам руху в Природі. З 1994 по 2005 рік опублікував ряд наукових робіт, присвячених формуванню філософсько-логічних та фізико-математичних основ теорії несилової (інформаційної) взаємодії та її застосування до побудови систем штучного інтелекту. У 2005 році вийшла перша монографія «Несилова взаємодія», яка підсумовує наукові праці по створенню фундаментальної теорії несилової взаємодії. З 2005 по 2014 рік різними компаніями розроблено та впроваджено ряд інтелектуальних систем, побудованих на основі результатів, отриманих в теорії несилового взаємодії, які вирішують завдання: експертної оцінки інвестиційних пропозицій, прогнозування впливу шкідливих домішок у водних ресурсах регіону на захворюваність населення, прогнозування показників соціально-економічного розвитку, природно-мовного спілкування, голосового управління технічними пристроями, прогнозування результатів футбольних матчів і ін. У 2010 році вийшла монографія «Вступ до інформатики природи», в якій отримали подальший розвиток ідеї названої теорії. В 2015 році була видана науково-популярна книга « Диалоги с Теслей. Теория несилового Мира». Саме в цій книзі колектив авторів в художній формі постарався пояснити ідеї, гіпотези комп’ютерної моделі Всесвіту.

З 2013 року Тесля Ю.М. є деканом факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, створенням якого керував як професійний проектний менеджер найвищого міжнародного рівня.

З 2019 року – проректор Національного авіаційного університету.

Результати науково-практичної діяльності

1.Впровадження системи електронного документообігу PrimaDoc в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, ПАТ Тутковський, КП Київпастранс (2016-2017).
2.Керівництво програми інформатизації Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Створено систему електронного документообороту PrimaDoc (2014-2016 рр.).
3.Керівництво проектом створення інформаційної системи управління проектно-виробничої діяльності ПАТ Тутковський (2014-2015).
4.Створення системи рефлекторного управління технічними пристроями (2012 рік). Створені досвідчені типи керування телевізором, телефоном, терміналом.
5.Створення інформаційної системи управління проектно-виробничою діяльністю літакобудівного підприємства «Скаетон» (2010-2011 роки).
6.Створення системи управління проектами в бізнесі «Нерухомість» компанії EASTONE (2008). Система включала: проектну організацію компанії; команду професіоналів (запрошених і підготовлених з числа працівників компанії); розроблену під компанію методологію управління проектами; інформаційну технологію управління проектами, що базується на розробленій під моїм керівництвом системі PrimaLib
7.Створення системи управління проектами ТОВ «АйСіДі Інвестментс» (2007). Система включала: проектну організацію компанії; команду професіоналів (запрошених і підготовлених з числа працівників компанії); розроблену під компанію методологію управління проектами; інформаційну систему управління проектами на базі MS Project Server 2007.
8.Створення центру управління проектами в ТОВ «Карбон» (2006-2007 роки). У цьому проекті була розроблена і успішно впроваджена інформаційна система управління ресурсами проектів PrimaNad.
9.Управління проектом GSME в ТОВ «Карбон». Проект був присвячений створенню організаційної структури – управління будівництвом базових станцій мобільного зв’язку (УС БС МОЗ) та впровадження методів проектного управління в діяльність УС БС МЗ (2006 рік).
10.Керівництво програмою інформатизації в Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького (2005-2006 рік). Розробка і впровадження інформаційної системи управління навчальним навантаженням у вищому навчальному закладі.
11.Координація проектів електронного відшкодування ПДВ і взаємодії з митницею ДПА України (2004 рік). Розробка інформаційної системи адміністрування податку на додану вартість.
12.Створення інформаційно-аналітичного центру Міністерства фінансів України (2004-2005 рік).
13.Участь у створенні проектного офісу та управління будівництвом Хмельницької АЕС – 2003 год.
14.Участь у розробці проекту організаційної структури Державної податкової служби України – 2002 рік.
15.Науково-технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи управління будівництвом Ташлицької ГЕС-ГАЕС (1995-2003 роки).
16.Керівництво проектом створення автоматизованої системи управління будівництвом Південно – Українського енергокомплексу (1983-1992 роки).

Comments are closed